Bildekor og grafisk design

Disse bedriftene bør ha bildekor

Kjører bedriften din rundt i «anonyme» biler, eller driver du eget selskap som du gjerne skulle ha profilert litt bedre – uten at det må koste skjorta? I så fall bør du vurdere bildekor og bilreklame, som er en av de mest effektive måtene å nå ut til nye kunder med nær tilhørighet til bedriften din. Det er nemlig en måte å profilere bedriften på som ikke koster mye, men som samtidig gir gode resultater for pengene. Overskriften henviser til at «disse bedriftene bør ha bildekor», men det vi egentlig prøver å få sagt er at alle som ønsker å bli sett av potensielle kunder bør påføre reklame på bilen(e) sine. Herunder skal vi allikevel se nærmere på ulike bedrifter som kan dra nytte av slik profilering.

Før du leser videre så bør du ta en titt på grafisk design fra Mementor AS. De er eksperter på grafisk design til bildekor og kan hjelpe din bedrift med akkurat det.

Store bedrifter med stor bilpark

Først og fremst så er bildekor og bilreklame kanskje mest aktuelt for de største bedriftene som har flere titalls, hundrevis eller tusenvis av biler i daglig drift. Se på Posten for eksempel – hvor mange biler fra det norske postvesenet kjører rundt hver eneste dag? Det handler kanskje ikke mest om reklamering, men det identifiserer Posten på en fin og trygg måte for kundene. I tillegg er det en rød tråd gjennom alle bedriftens biler. Andre selskaper som for eksempel har egne lastebiler eller varebiler for levering av varer kan bruke reklameplassen på bilene for å fremheve gode tilbud, eller for å fortelle folket om hvilke tjenester de gjør.

En varebil som leverer matvarer hjem til folk fra 08:00 om morgenen til 21:00 om kvelden er en levende reklameplakat hver eneste dag. Selv om du bare kjører til én og én kunde, så har du potensiale til å nå frem til svært mange flere dersom man har bildekor eller bilreklame på kjøretøyet. Med andre ord mener vi at alle bedrifter som har mange biler i bilparken sin bør ha en gjennomført bildekor på samtlige firmabiler, med et selgende budskap og ikke bare en tørr firmalogo.

Håndverkere og andre som kjører mye

Bedrifter som rørleggere, elektrikere og snekkere er nærmest avhengig av bildekor for å nå frem til nye kunder. Dette er selskaper som ofte har mange firmabiler (servicebiler), som gjerne brukes gjennom hele arbeidsdagen. Det vil være ekstremt viktig med bildekor og bilreklame på disse bilene, ettersom man kan nå frem til nye kunder under hvert oppdrag man utfører. Kanskje trenger naboen til den kunden du er på besøk hos også en elektriker, og legger merke til firmabilen. Da vil han kunne spørre deg direkte om et pristilbud, eller forhøre seg med naboen først. Alt takket være at det ikke var en anonym og dekorert bil som stod parkert utenfor hos kunden.

Bildekor på lastebiler

Selv om personbiler og varebiler har godt med reklameplass for profilering, så er det naturligvis mer plass å boltre seg på lastebiler. Du har helt sikkert sett en del lastebiler allerede som kjører rundt som store reklameplakater. Bedrifter som har egne lastebiler for levering av varer og frakt bør helt klart utnytte de store «veggene» på lastebilene og klistre opp bilreklame. Det samme gjelder dersom man har eksterne bedrifter til å levere varene for seg – kan man da lage en avtale med bedriften om at de skal påføre bildekor på sine lastebiler for å fremheve dine produkter? Lastebiler som kjører Norge på langs eller leverer varer i sentrum av store byer kan potensielt nå frem til svært mange nye kunder.

Driver du eget firma?

Det er ikke bare de store firmaene med en gigantisk bilpark som har bruk for bildekor og bilreklame. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller har startet et lite firma med få ansatte, så vil du være enda mer avhengig av å bli sett av flest mulig til minst mulig kostnad. Det kan være en fin anledning å påføre bilreklame på den private bilen din, og kanskje få de andre ansatte i firmaet til å gjøre det samme. Det er en billig engangsinvestering som garantert kommer til å gi resultater, og det kan naturligvis også være en fin måte for kunder å identifisere deg på dersom du driver en bedrift der jevnlige kundebesøk er aktuelt.

Kategori: Bedrifter