bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedre bedriftshelsetjeneste for ditt firma

2019 er en helt annen verden enn hva vi noen sinne har sett tidligere. Det er ikke altfor mange år vi må tilbake i tid før landskapet var et helt annet. Et par hundre år i fortiden var realiteten at handel og business var noe som primært ble gjort lokalt via fysisk kontakt eller brev.

Det er ikke bare måten bedrifter ble drevet på eller hva de hadde å tilby som har endret seg, bedrifter er i dag mye mer sammensatte når det kommer til personell enn hva var tilfellet før.

Noen hundre år tilbake i tid så var det som regel snakk om noen få ansatte ved et vanlig foretak eller bedrift i Norge. Disse var som regel uten utdannelse og ledere hadde ofte bare egen erfaring som grunnleggende kunnskap. I tillegg var menn dominerende i antall på arbeidsplassen, samtidig som arbeidskulturen var en helt annen.

Denne gamle og nå utdaterte kulturen var med på å gjøre datidens arbeidsplass ugjenkjennelig for oss som lever og jobber i 2019. Dette er på alle måter positivt etter som at dagens arbeidsplass er mye mer variert både når det kommer til jobb-relaterte aspekter så vell som mennesker, men det kommer også med nye utfordringer.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Disse utfordringene er som regel relatert til det faktum at vi nå har en arbeidsplass med mye flere mennesker. Hvor det tidligere jobbet 10 eller 20 mennesker, alle fra samme bygd, finner vi nå arbeidsplasser med flere hundre ansatte fra alle verdens hjørner.

bedriftshelsetjeneste helse miljø og sikkerhet

Et internasjonalt selskap med kontor i Norge kan ha flere tusen ansatte og veldig mange av disse hentes ofte inn fra andre land. Dette er i sin helhet utelukkende positivt for miljø og kultur, men det kan også lede til en utfordring for bedriften når så mange kollegaer skal omgås hverandre hver eneste dag.

Det er her Helse, Miljø og Sikkerhet, bedre kjent som HMS, kommer inn i bildet. HMS handler om å ivareta de ansatte på en arbeidsplass og er en funksjon som skal være fysisk tilstede hos et hvert seriøst firma.

HMS er essensielt for et hvert moderne firma fordi deres oppgave er å sørge for at hverdagen til de ansatte ved både store og mindre firmaer, blir så lett og trygg som overhodet mulig. HMS kontorer jobber med å bygge et godt arbeidsmiljø samtidig som de gjør sitt beste for å forebygge konflikter, samt løse dem når de oppstår.

Benytt deg av en bedre bedriftshelsetjeneste i dag!

HMS er bare en liten del av det som inngår i begrepet bedriftshelsetjeneste. Det å skulle ivareta HMS i eget kontor er ofte lettere sagt enn gjort, særlig dersom vi her snakker om et større firma som ofte opererer internasjonalt med flere hundre ansatte. Ivaretakelse av alles interesser kan være vanskelig for alle firmaer, men et stort firma er et godt eksempel.

Med mange ansatte er det helt uunngåelig at noen kommer til å være misfornøyde på et eller annet tidspunkt. Poenget med HMS er ikke å sørge for at absolutt alle er 100% fornøyde hele tiden, poenget med HMS er å takle disse problemstillingene når de oppstår og få dem ut av verden på en rask og effektiv måte som alle parter kan si seg fornøyde med.

Ledelse, samt andre ansatte kan dermed oppleve å få kritikk, noe som ikke alltid er like lett å håndtere for den enkelte. Dette kan så skape nye problemer og eskalere en situasjon som potensielt ikke var særlig stor til å begynne med.

bedriftshelsetjeneste hms på sykehus

For å unngå slike situasjoner, kan du og din bedrift i dag kontakte flere gode bedriftshelsetjenester for å få hjelp med HMS og liknende arbeid. En god bedriftshelsetjeneste kan hjelpe med mye som kan være vanskelig å få gjort på egenhånd og vi vil anbefale dette på det sterkeste.

Dette kan bedre bedriftshelsetjeneste gjøre for ditt firma

Mange tenker at konfliktsituasjoner bare oppstår av og til, uten underliggende motivasjon, mål eller mening. Dette kan nok være tilfellet noen få ganger, men ofte er konflikt og misnøye et uttrykk for ukultur på en arbeidsplass. Dette kan være alt fra ikke intensjonell mobbing av visse individer, til dårlig behandling av enkelte ansatte fra ledelsens side.

Dette er ting som kan være veldig vanskelige å ta opp for en ansatt på arbeidsplassen og det kan potensielt være situasjoner som nesten blir uløselige. Derfor skal vi være glad for at det er flere gode bedriftshelsetjenester som kan hjelpe oss i disse vanskelige situasjonene.

En bedre bedriftshelsetjeneste betyr ikke bare en tjeneste som kan løse konflikter når de skulle oppstå, det betyr en tjeneste som jobber aktivt og effektivt med å forebygge slike situasjoner.

Jobben til en bedriftshelsetjeneste f.eks i Oslo er å tilby en hel mengde forebyggende tiltak som kan oppdage og endre ukultur på arbeidsplassen og dermed lede til bedre samspill blant de ansatte. Dette gjøres ofte gjennom teambuilding og samtaler med ansatte. En bedre bedriftshelsetjeneste kan sørge for mindre konflikter hos ethvert firma.

Bedre helse med bedre bedriftshelsetjeneste

Det aller viktigste for et hvert firma, bør være å ha et godt og trygt arbeidsmiljø med en sammensatt gruppe ansatte som elsker å gå på jobb.

Dette er ikke lett å oppnå, men som nevnt ovenfor så blir det mye lettere med en bedre bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjenester i Oslo kan tilby opplegg skreddersydd for både ledere og ansatte, slik at arbeidsmiljøet blir bedre og slik at alle føler seg respektert og godt ivaretatt. Dette er et strålende tilbud, men det er ikke den eneste goden som kommer med en bedre bedriftshelsetjeneste.

hsm bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester har i dag også nemlig både medisinske ilbud, samt trenings tilbud til sine klienter. Dette betyr at du, gjennom en og samme tjeneste, har en tjeneste som sørger for vaksinering av de ansatte samtidig som de arrangerer og organiserer et variert og spennende treningstilbud.

Som du nå sikkert forstår, så er en bedre bedriftshelsetjeneste ikke bare HMS, det er en tjeneste som kan transformere din arbeidsplass fra en helt vanlig jobb, til et moderne sted som ikke bare tilbyr spennende og utfordrende arbeid til sine ansatte, men også en variert og trygg hverdag.

Kategori: Bedrifter

Stikkord: ,