Webdesign i Oslo

Oppdatert og tidsriktig webdesign

Oppdatert og tidsriktig webdesign er viktigere enn mange bedriftseiere tenker over. Uten å passe på at man tilbyr det brukerne eller kundene ønsker, så kan man raskt miste kunder da lojalitet ikke er like viktig i dag som det tidligere har vært.

Det er mange faktorer som gjør at det i dag er andre forventninger til nettbaserte løsninger enn for noen få år siden. Man kunne tidligere komme unna uten spesielt mye fokus på nettsidene sine etter man hadde etablert dem, men hvis man i dag ikke bruker tid på dem, så kan man oppleve at konkurrentene ligger foran med sine løsninger.

Hvordan man benytter seg av internett har endret seg vesentlig etter smarttelefoner ble tilgjengelig for alle. Nettbaserte tjenester har endret seg fra noe mange ønsket å teste og var nysgjerrige på til at de fleste i dag bruker nett til mange daglige tjenester. De siste årene har det vært vanskelig å benytte seg av for eksempel banktjenester uten at man benytter seg av online tjenester.

Hvis man ønsker å beholde fornøyde kunder, så er det viktig med en regelmessig gjennomgang av hvilke teknologier man tar i bruk og hvilke man ikke gjør. Det betyr ikke at man skal implementere alt som kommer på markedet av ny funksjonalitet, men man må vurdere hva som er relevant for kunder og brukere, og hva som ikke er det.

Hvis man ikke implementerer funksjonalitet som kunder og brukere etter hvert forventer å finne på nettsidene, så kan man forvente at de finner veien til konkurrentene.

Det er skjedd mye de siste årene for å forbedre opplevelsen til internettbrukere, og grunnen til dette er at flere og flere i dag benytter internett i stedet for fysiske tjenester. Et skifte fra at spesielt interesserte benyttet internett til at det er blitt nødvendig for de fleste krever at nettsidene får fokus for å beholde brukerne.

Bedre søketjenester

De siste årene er det for eksempel skjedd mye innenfor søkemuligheter og webdesign, se bare på https://www.mementor.no/webdesign/. Hvis brukere ikke finner den funksjonaliteten de forventer, så er det stor sjanse for at de velger en annen tilbyder.

For eksempel vil de fleste brukere i dag forvente at søketjenester er forbedret slik at man ikke lenger trenger å skrive inn alt man ønsker å søke på, men i stedet får hjelp av søkemotoren i forhold til forslag om hva man sannsynligvis søker etter.

På den måten slipper man å skrive inn hele søkebegrepet, men kan heller velge blant begreper som søkemotoren forventer at du leter etter. Selv om mange var fornøyde før dette kom, så er det vanskelig å få brukere og kunder til igjen å akseptere løsninger hvor dette ikke er implementert.

Brukere finnes i alle aldre

Tidligere ville det i hovedsak være de yngre som benyttet seg av tjenester og butikker på internett, men i dag finner du brukere i alle aldre på nett.

Webdesignere i Oslo

Ikke alle er like komfortable med å benytte seg av disse tjenestene, som for eksempel de eldste i samfunnet, men disse søker ofte hjelp hos sine barn eller barnebarn.

På grunn av at man i dag er nødt til å forholde seg til nettbaserte tjenester enten man vil det eller ikke, så ser man også at de eldste i samfunnet gradvis tar til seg kunnskap i forhold til de tjenestene de bruker mest.

Handel på internett er et av områdene hvor de eldste fortsatt kvier seg, men når det gjelder banktjenester, som har eksistert i noen år allerede, så er mange av de eldre flittige brukere i dag.

Barn og barnebarn kan til tider føle på frustrasjonen rundt dette da det betyr at man stadig må hjelpe dem når teknologien har beveget seg videre og de eldre må skaffe seg nye nettbrett eller PCer, og da også trenger å lære hvordan nye operativsystemer og hardware endrer hverdagen deres.

Kategori: webdesign

Stikkord: