Fikser bil

Bedre tilgjengelighet med bildeler på nett

Bildeler på nett er en fordel for de fleste som liker å skru på bilen sin selv, eller alle mekanikere som forsøker å etablere sitt eget verksted. Tidligere har det vært kostbart å etablere kontakt med de leverandørene man har hatt behov for på grunn av minimums-innkjøp og krav til bestillings-systemer. Økning i salg av bildeler på nett har gjort at tilgjengeligheten for bildeler på nett er bedre for de fleste. Dette har også gjort at det er blitt enda mer attraktivt å selge bildeler, og derfor er konkurransen blitt større, noe som også resulterer i at prisene er blitt lavere. I tillegg til disse fordelene, er det dukket opp nye standarder som skal hjelpe forbrukere med å finne de rette bildelene for deres bil. Nye EU-regler gjør at det er lettere å finne alternative deler av like god eller bedre kvalitet enn originaldelene. Dette bedrer konkurranse-betingelsene, samtidig som standarder som garanterer at deler er av like god eller bedre kvalitet enn originaldelene hjelper forbrukerne å finne frem.

Bildeler rett hjem i Posten

Når du bestiller bildeler på nett trenger du ikke lenger å finne ut hvor du må dra for å finne de bildelene du trenger. Mange har ikke butikker som selger bildeler i nærheten av der de bor, og det kan derfor være en utfordring å få tak i de delene man trenger. Dette har gjort at mange har vært nødt til å benytte verksteder til å utføre reparasjoner selv om de kunne gjort det selv, rett og slett fordi de ikke har tid og anledning til å få tak i delene selv. Når man i dag kan bestille deler levert rett på døren eller levert i posten, så forenkler dette situasjonen for mange slik at de skaffe delene selv.

Bedre konkurransebetingelser

Det er billigere å selge bildeler på nett da man får vesentlig mindre driftskostnader. I tillegg kan man tilby delene til et større marked. Disse mulighetene gjør at prisene på bildeler faller på grunn av den økte konkurransen og på grunn av nettbutikkene ikke trenger den samme marginen som fysiske butikker trenger. Økt konkurranse er ønskelig innen EU, og EU har derfor også foretatt endringer i reglementer for salg av bildeler og krav for å beholde garanti på bilene. I dag kan man benytte alternative bildeler til originaldelene uten å risikere at garantien på bilen ikke fortsatt skal være gyldig.

Nye standarder for å hjelpe forbrukere

Fikser bilen med deler fra Eurodel

Økt konkurranse kommer ikke bare med fordeler. Det gjør også at man får tilbud om deler av forskjellig kvalitet som i noen tilfeller kan være en sikkerhetsrisiko eller til og med kan skade bilen. For å hjelpe forbrukerne er det opprettet godkjennings-standarder som garanterer at bildeler på nett er av samme eller bedre kvalitet enn originaldelene som leveres fra leverandøren. Bilprodusenter må i henhold til EU-regler godta at det benyttes alternative deler på bilene deres, og garantien vil fortsatt være gjeldende. Bevisbyrden for om deler ikke svarer til deres standard ligger på bilprodusenten. Det nye reglementet gjør også at service på nye biler kan utføres av andre enn bilprodusentenes egne verksteder.

Nye EU-regler

De nye EU-reglene er blitt innført for å øke konkurransen i markedet med bildeler på nett fra f.eks nettbutikker som Eurodel. Tidligere har bilprodusenter sikret en ekstra inntjening på hver bil de selger i forhold til at man måtte utføre service på bilen ved merkeverkstedet, i tillegg til at man måtte kjøpe originale deler. I dag må man godta at service utføres andre steder, i tillegg til at det er bilprodusentenes ansvar å bevise om deler benyttet på bilen er av for dårlig kvalitet til at garanti skal ivaretas om man benytter andre bildeler enn de som produseres av bilprodusenten.

Kategori: Forbrukertips

Stikkord: