Lån med sikkerhet i eiendom

Slik fungerer lån med sikkerhet i eiendom

Må jeg ha fast eiendom for å få lån? Slik får du lån uten fast eiendom.

Hvordan fungerer lån med pant i fast eiendom?

Lån med pant i fast eiendom betyr at du stiller eiendom som sikkerhet for et lån, og långiver får pant i denne eiendommen. Det vil si at om du ikke klarer å betjene lånet, kan eiendommen tilfalle långiver. I verste fall overtar långiver eiendommen din, og kan selge den for å få tilbake pengene for lånet. Dette kalles tvangssalg, eller tvangsauksjon. Da er namsmyndigheten inne over salget, og det er ikke låntaker som står for salget. Salget blir da regulert via loven om tvangsfullbyrdelse, etter en rettssak mellom låntaker og långiver, før eiendom kan gå på tvangssalg. Salget blir forestått av namsmyndighet eller medhjelper ved offentlig auksjon. I loven om tvangsfullbyrdelse kan du se hvem som er namsmyndighet, der du bor. Du kan lese mere om hvordan tvangssalg foregår hos politilederen.no.

Det trenger ikke å være din eiendom, som stilles som sikkerhet, men kan også være andres eiendom – da stiller de som kausjonist for lånet ditt.

Hva teller som fast eiendom?

Den faste eiendommen pleier vanligvis å være hus eller leilighet, siden disse har en relativt stabil verdi, og på lang sikt ofte stiger i verdi. Det kan også være ubebygde grunner eller landbruksjord. Uansett hva den faste eiendommen består i, skal det være eiendom av en verdi, som långiver finner akseptabel i forhold til lånets størrelse. Jo større verdi eiendommen har i forhold til lånet, jo større sikkerhet har banken. Da bør man kunne få en fordelaktig rentetavtale, enn om eiendommen har lavere verdi i forhold til lånet.

Har du et lån med pant i fast eiendom, og har eiendommen har steget i verdi, kan du ofte få lånet refinansiert til en lavere rente. Da skal du henvende deg til långiver for å forhandle lånet med dem.

Kan jeg få lån uten sikkerhet i fast eiendom?

De fleste kan få lån uten sikkerhet i fast eiendom. Lånet kan da bli dyrere i rente, eller kreve høyere egenkapital eller innkomst. Forbrukslån kan man få uten å ha sikkerhet i fast eiendom eller eksisterende egenkapital. Ved forbrukslån blir du vurdert som låntaker ut fra dine betalingsevner og øvrige gjeld. Har du fast jobb og ingen betalingsanmerkninger, er det som oftest helt greit å få et forbrukslån. Du får som oftest svar samme dag som du søker om lånet, og pengene på bankkontoen din etter få dager. Dermed er forbrukslån en lett og sikker låneløsning for deg uten fast eiendom.

Kilder: politilederen, lovdata.no, domstol.no

Kategori: Privat økonomi